CoinMarketCap-View & Trend

by clix5

Toàn cảnh thị trường Crypto là Tỉ giá tiền mã hoá theo thời gian thực bao gồm Top 100 coin trên thị trường với chi tiết về giá theo đô la Mỹ, Vốn hoá thị trường và khối lượng giao dịch trong 24h qua. Page này cũng bao gồm tổng quan và xu hướng mua bán của các đồng tiền mã hoá hiện tại.

Các bạn có thể dùng chức năng tìm kiếm để tìm đồng coin mà mình quan tâm để biết giá cả và các thông tin liên quan.

#NamePriceChanges 24H Market CapVolume 24HAvailable SupplyPrice Graph (7D)

Overview (Tổng quan)

Cryptocurrency Market by TradingView

Performance (Tiến trình)

Cryptocurrency Market by TradingView

Trend (xu hướng)

Cryptocurrency Market by TradingView

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

error: Alert: Content is protected !!